Cinayət törətmiş şəxslərin müdafiə hüququ

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 61-ci maddəsinə əsasən, hər bir şəxsin səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən tutulduğu, həbsə alındığı, cinayət törədilməsində ittiham olunduğu andan müdafiəçinin köməyindən istifadə etmək hüququ vardır. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin (CPM) 12.3-cü maddəsinə əsasən, cinayət prosesi gedişində hər kəsin özünün Konstitusiya ilə təsbit edilmiş hüquq və azadlıqlarını qanunla qadağan edilməyən bütün üsul və vasitələrlə müdafiə etməyə hüququ vardır.

Azərbaycan Respublikasında cinayət prosesində müdafiəçi qismində yalnız vəkillər çıxış edirlər. Maddələrdən də göründüyü kimi, törətdiyi cinayət əməlinin xarakterindən və ağırlıq dərəcəsindən aslı olmayaraq, bütün şəxslərin cinayət prosesi gedişində vəkillə təmin olunma hüquqları vardır.

Bəs dövlətlər cinayət törətmiş şəxsin müdafiə olunmaq hüququnu pozarsa, yəni şəxsi vəkillə təmin etməzsə, bunun nəticəsi nə olur?

Cinayət törətmiş şəxslərin müdafiə hüququnun dövlətlər tərəfindən təmin edilməməsi təkcə yerli qanunvericilik aktlarının deyil, həm də Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının müvafiq maddələrinin pozuntusu deməkdir. Belə ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 6-cı maddəsinə əsasən, cinayət törətməkdə ittiham olunan hər kəs şəxsən və ya özünün seçdiyi müdafiəçi vasitəsilə özünü müdafiə etmək və ya müdafiəçinin xidmətini ödəmək üçün vəsaiti kifayət etmədiyi zaman ədalət mühakiməsinin maraqları tələb etdikdə belə müdafiədən pulsuz istifadə etmək hüququna malikdir.

Konvensiyanın 34-cü maddəsində isə ifadə edilmişdir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi istənilən şəxsdən dövlətlər tərəfindən Konvensiyada və ya ona dair Protokollarda nəzərdə tutulmuş hüquqlarının pozulmasını iddia edən şikayətlər qəbul edə bilər. Dövlətlər bu hüququn səmərəli həyata keçirilməsinə heç bir yolla mane olmamağı və Məhkəmənin onların tərəf olduqları hər hansı iş üzrə qəti qərarını icra etməyi öhdələrinə götürürlər.

Bir sözlə, əgər iştirakçı dövlətlər Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında qeyd edilən cinayət törətmiş şəxsin müdafiə olunmaq hüququnu pozarsa, bu, konvensiyanın pozuntusu hesab edilir və hüquqları pozulmuş şəxs Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Bu zaman Məhkəmə tərəfindən, həqiqətən də,  pozuntunun olması aşkar edilərsə, iş üzrə pozuntunu törədən dövlət üçün icrası məcburi olan qərar qəbul edilir.

Abunə ol
xəbərdar edin
guest
0 Şərhlər
Daxili Əlaqələr
Bütün şərhlərə baxın

Digər Yazılar

“Qonşumun iti mənə hücum etdi və dişlədi, bu zaman qonşu məsuliyyət daşıyacaqmı?”

Qanunvericiliyə əsasən, ev heyvanları tərəfindən adamların dişlənməsi zamanı onlara dəyən ziyan və müalicə xərcləri heyvan sahibi tərəfindən ödənilməlidir. İtlərin cilovsuz, iri itlərin isə həmçinin buruntaqsız ümumi məhəllələrdə və ya küçələrdə gəzdirilməsinə, o cümlədən ev heyvanlarının insanların üzərinə saldırılmasına görə həmin heyvanların sahibləri 200 manat məbləğində cərimə edilirlər. Bundan əlavə, əgər bu əməllər zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına yüngül bədən xəsarətinin yetirilməsinə və

Davamını oxu »

İstifadə edilməyən məzuniyyət günlərinin əvəzi ödənilməlidirmi?

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən, əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin səbəbindən və əsasından asılı olmayaraq işçiyə işdən çıxan günədək hər hansı şərt və ya məhdudiyyət qoyulmadan istifadə etmədiyi bütün iş illərinin əsas məzuniyyətlərinə görə pul əvəzi ödənilməlidir. Yəni işçi əsas məzuniyyətini istifadə edə bilməsə belə, həmin günlərə görə ödəniş almaq hüququ vardır. Onu da qeyd edək ki, əmək münasibətlərinə xitam verilərkən

Davamını oxu »

Ödənişsiz hüquqi yardım

Hörmətli vətəndaş,

Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası və ELSA Azərbaycanın birgə təşəbbüsü ilə yaradılan, əsas məqsədlərindən biri dairəsi qanunvericiliklə müəyyən edilən həssas əhali qruplarına ödənişsiz hüquqi yardımın göstərilməsi olan “ProDemos-Xalq üçün” olaraq sizə dövlət hesabına peşəkar hüquqi yardım almaq hüququnuzdan istifadə etməyiniz üçün dəstək ola bilərik.

Bunun üçün “Ödənişsiz hüquqi yardım” pəncərəsinə klikləyərək müvafiq məlumatları doldurmağınız kifayətdir.