İşdənçıxarma müavinətinin ödənilmə qaydası

Müəssisənin ləğv edilməsi və işçilərin sayı və ya ştatları ixtisar edilməsi əsasları ilə əmək müqaviləsi ləğv edilərkən işçiyə işəgötürən tərəfindən həmin əmək müqaviləsinə (əmək müqavilələrinə) uyğun olaraq müəyyən olunan əmək stajından asılı olaraq göstərilən məbləğlərdə işdənçıxarma müavinəti ödənilir:

Leave a Reply

Your email address will not be published.