Valideynlər aliment ödənilməsi barədə razılığa gəlmədikdə, məhkəmə tərəfindən hər ay yuxarıda göstərilən miqdarlarda aliment tutulur. 📌

Leave a Reply

Your email address will not be published.