“Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” Fərman imzalanmışdır

Fərmanda yeni ixtisaslaşmış məhkəmənin yaradılması da nəzərdə tutulur. Vergi və gömrük ödənişləri, məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının ödənilməsi ilə bağlı yaranan mübahisələrə, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar digər məsələlərə dair işlər üzrə ixtisaslaşmış məhkəmə yaradılacaq.
https://president.az/articles/32587

Leave a Reply

Your email address will not be published.