İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsi ləğv edilməzdən nə qədər əvvəl işçiyə rəsmi xəbərdarlıq edilməlidir?

Əmək Məcəlləsinin 77-ci maddəsinə əsasən, əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərin təminatları.

İşçilərin sayı azaldıqda və ya ştatları ixtisar olunduqda bu Məcəllənin 70-ci maddəsinin “b” bəndi ilə işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsi ləğv edilməzdən əvvəl işçi işəgötürən tərəfindən həmin işəgötürənlə bağlanmış əmək müqaviləsinə (əmək müqavilələrinə) uyğun olaraq, müəyyən olunan əmək stajından asılı olaraq aşağıdakı müddətlərdə rəsmi xəbərdar edilməlidir:

#ProDemos#AzerbaijaniBarAssociation#ELSAAzerbaijan#qanun#məcəllə#çıxarış

Leave a Reply

Your email address will not be published.