İdarə heyəti

Bayram Orucov

Bayram Orucov

Fatimə Eyyub

Fatimə Eyyub

Lamiyə Quliyeva

Lamiyə Quliyeva

Tariyel Əliyev

Tariyel Əliyev

Pərviz Məmmədov

Pərviz Məmmədov

Sultanə Sultan

Sultanə Sultan

Səidə İmanova

Səidə İmanova

Aygün Məhərrəmli

Aygün Məhərrəmli