DXR və ya EGOV portalında “Adın, ata adının, soyadın dəyişdirilməsinin qeydə alınması” qaydası 📌
DXR və ya EGOV portalında “Adın, ata adının, soyadın dəyişdirilməsinin qeydə alınması” qaydası 📌
DXR və ya EGOV portalında “Adın, ata adının, soyadın dəyişdirilməsinin qeydə alınması” qaydası 📌
DXR və ya EGOV portalında “Adın, ata adının, soyadın dəyişdirilməsinin qeydə alınması” qaydası 📌

Leave a Reply

Your email address will not be published.