“Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə apellyasiya şuralarının yaradılması haqqında” Fərman

6 may 2019-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən “Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə apellyasiya şuralarının yaradılması haqqında” Fərman imzalanmışdır.
Artıq sahibkarlar dövlətə məxsus olan hüquqi şəxsin qərarlarından həmin hüquqi şəxslərdə yaradılacaq apellyasiya şuralarına, sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurasına şikayət verə biləcəklər.

Leave a Reply

Your email address will not be published.